RAD F Radonfuge og lim

105 kr.

RAD F fuge og lim er SINTEF godkendt til 2-trins tætning sammen med RAD T.

RAD F er et butylbaseret plastisk-elastisk tætningsmiddel beregnet til splejsning, tætning og fugning af alle typer Radon- og fugtspærrer. Denne type masse klæber godt på beton, plast, træ, metal og sten. Den er modstandsdygtig over for vand.

RAD F anvendes også, hvor der er behov for yderligere forsegling omkring gennemføringer og membrankryds.

300 ml patron. 12 patroner pr. kasse.

 

Beskrivelse

ARBEJDSBESKRIVELSE:

  • Sørg for, at overfladerne er tørre og rene.
  • Afskær patronens spids og åben den  6-8 mm. Ved sammenføjninger af Radon- og fugtspærre skal RAD F påføres den ene side og overfladerne presses sammen.
  • Brug gerne en trykrulle.
  • Ved montering på betonvæg skal RAD F påføres væggen først. Efter påføring trykkes Radon- og fugtspærre mod væggen og fastgøres med klemmeliste.

VIGTIGT! Opbevar RAD F ved stuetemperatur før brug.

MEGET BRANDFARLIG!

Indeholder mineralsk terpentin. Farlig for vandlevende organismer. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Opbevares væk fra antændelseskilder. Må kun anvendes i godt ventilerede områder. Bortskaf dette stof og beholderen ved godkendt affaldsplads.